Документи

ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Довідка АА з ЄДРПОУ

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Статут товариства

Виписка з реєстру кодів цінних паперів

Кодекс корпоративного управління

Перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій

Звіт ревізійної комісії по результатах перевірки фінансово – господарської діяльності 22.03.2012