Регулярна інформація

Звіт Ревізора по результатах перевірки фінансово-господарської діяльності:

28.03.2016 – за 2015 рік

17.03.2015 – за 2014 рік

Аудиторські вісновки:

15.11.2016 – за 2015 рік

27.04.2015 – за 2014 рік

– за 2013 рік

– за 2012 рік

– за 2011 рік

Річна інформація емітента цінних паперів:

28.03.2017 – за 2016 рік

28.03.2017 – фінансова звітність за 2016 рік

28.03.2017 – примітки до фінансової звітності за 2016 рік

15.11.2016 – за 2015 рік

15.11.2016 – фінансова звітність за 2015 рік

15.11.2016 – примітки до фінансової звітності за 2015 рік

27.04.2015 – за 2014 рік

27.04.2015 – фінансова звітність за 2014 рік

27.04.2015 – примітки до фінансової звітності за 2014 рік

- за 2013 рік

- фінансова звітність за 2013 рік

- примітки до фінансової звітності за 2013 рік

- за 2012 рік

- фінансова звітність за 2012 рік

- примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та розкриття інформації

- за 2011 рік

– фінансова звітність за 2011 рік

- за 2010 рік

Квартальна інформація емітента цінних паперів:

04.11.2016 – фінансова звітність за 3 квартал 2015 рік

04.11.2016 – за 3 квартал 2015 рік

04.11.2016 – фінансова звітність за 2 квартал 2015 рік

04.11.2016 – за 2 квартал 2015 рік

23.04.2015 – фінансова звітність за 1 квартал 2015 рік

23.04.2015 – за 1 квартал 2015 рік

– фінансова звітність за 3 квартал 2014 рік

- за 3 квартал 2014 рік

– фінансова звітність за 2 квартал 2014 рік

- за 2 квартал 2014 рік

– фінансова звітність за 1 квартал 2014 рік

- за 1 квартал 2014 рік

- фінансова звітність за 3 квартал 2013 рік

- за 3 квартал 2013 рік

- фінансова звітність за 2 квартал 2013 рік

- за 2 квартал 2013 рік

- фінансова звітність за 1 квартал 2013 рік

- за 1 квартал 2013 рік

- за 3 квартал 2012 року

– фінансова звітність за 3 квартал 2011 рік

- за 2 квартал 2012 року

- за 1 квартал 2012 року

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам:

- грудень 2012